Čišćenje ugostiteljskih objekata

IMG_8965

Ugostiteljske objekte čistimo na istovjetan način kao i sve poslovne prostore, uz proporcionalan angažman ovisno o zahtjevima određenog dana. Čišćenje uključuje nekoliko vrsta paketa usluga našeg angažmana, a kako bi dugoročno kijent bio zadovoljan. Izlazimo i na teren izvan dogovora, po pozivu klijenta.